Otwarta kandydatura

Krok pierwszy

Twoje dane

Krok drugi

Żeby zakończyć proces kandydowania podaj ostatnie dane

Krok trzeci

Napisz dlaczego chcesz u nas pracować i jakie jest twoje doświadczenie zawodowe

Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przechowywanie moich danych, dodatkowo po terminie 4 tygodni zawartych w kodeksie aplikowania, przez okres 1 roku w bazie danych Active Personeelsdiensten.

Twoje dane są przez nas starannie przechowywane i traktowane poufnie i wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacji i selekcji. Nie dostarczamy informacji stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.

* Te pola są obowiązkowe

© Active Personeelsdiensten
Created by